Erbjudande till aktieägare i Pagero

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Thomson Reuters offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Pagero Group AB (publ) ("Pagero") ("Erbjudandet").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange landet där du bor:
Välj...
Jag befinner mig för närvarande i:
Välj...